Privacyverklaring in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Schuiling Leek VOF kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Schuiling Leek VOF, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Schuiling Leek VOF verstrekt.

Schuiling Leek VOF kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

Waarom Schuiling Leek VOF gegevens nodig heeft:

Schuiling Leek VOF verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Schuiling Leek VOF uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoelang worden uw gegevens bewaard?

Schuiling Leek VOF bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van uw gegevens met derden

Schuiling Leek VOF verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Schuiling Leek VOF worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Schuiling Leek VOF gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Deze bezoekgegevens worden gemeten en bijgehouden met behulp van eigen servers. Geen derde partijen worden hierbij ingezet.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar leek@schuiling.nl. Schuiling Leek VOF zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Schuiling Leek VOF neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Schuiling Leek VOF maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Schuiling Leek VOF verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Schuiling Leek VOF op via leek@schuiling.nl

Schuiling Leek VOF is als volgt te bereiken:

Postadres: Tolberterstraat 35b, 9351 BB, Leek
Vestigingsadres: Tolberterstraat 35b, 9351 BB, Leek
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 02057178
Telefoon: 0594 - 641 371
Btw nummer: NL814977650B01
E-mailadres: leek@schuiling.nl